Rok sa s rokom stretol a kreatívci z reklamnej agentúry Slovenského Ohavného Zväzu Autorského opäť raz prišli s kúskom, aký sa v dnešnej dobe nevidí. Obec Pohorelá neďaleko Heľpy (to tá Heľpa, to táá Heeeľpaa, …) dostala príjemnú faktúru za neoprávnené použitie hudobných diel. Na mikulášskej besiedke a dni matiek. Spievané deťmi.