Pred niekoľkými mesiacmi vystrieľal ľubomír H. jednu z rodín v Devínskej Novej Vsi. Po tejto udalosti napísal Piki podľa mňa celkom výstižný článok, na ktorý som si spomenul v súvislosti s aktuálnymi správami. Príbehy sú si viac než podobné, mení sa len obsadenie.