Odzvonené, odovzdané, oslávené. Tento stav môžeme konštatovať po nedeľnej afterparty online marketingovej súťaže Doska. Okrem toho, že zmenila životné pohody 32 tímov, priniesla do slovenských vysokých škôl novinku.