Všetci, čo sme nejakým spôsobom internetom reznutí vieme, čo je to e-mail. A vieme, že to vedia všetci, preto túto vedomosť zneužívame na vlastnú lenivosť a podobne. Keď chceme „potešiť“ známeho, prepošleme mu nejakú infantilnú peknú prezentáciu. Samozrejme nezabudneme ponechať všetkých, ktorým už prešla cez ruky. Veď je to také osobné…