Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden BarCamp v žiline. Niektorí hovoria, že bol super. Ja si však nedovolím hodnotiť, pretože… je tu veľa vecí, ktoré na prvý pohľad vyzerali inak, než skutočne boli.