Byť ajťákom v dnešnom svete nie je veľká výhra. Spoločnosť týchto ľudí ticho akceptuje, pretože napriek množstvu výstrelkov sú to oni, ktorí prídu zachrániť nefungujúci Word alebo internet, no na pivo sa s nimi odváži málokto. Skúste si teraz predstaviť, že sa zavriete na týždeň do jednej miestnosti s partičkou IT…

Keď za mnou prišiel pred pár mesiacmi kamoš, či by nemohol využiť priestory v miestnom stredisku, netušil som, čo ma čaká po odkývnutí hlavou. Akcia s názvom Hackcraft: Gamejam vychádza z jednoduchého princípu – v určenom čase (týždeň) sa účastníci presunú na spoločné miesto, kde spolu alebo individuálne vytvoria nejakú hru. Od základov k hrateľnému produktu. Slovo „hack“ je v tomto význame prekonávaním vlastných limitov. Z vonkajšieho pohľadu sa môžu limity javiť ako technická nevedomosť autora hry, ktorú prekoná sebavzdelávaním. Hackcraft však v konečnom dôsledku ide omnoho viac pod kožu.

Keď som si uvedomil, že sedím uprostred miestnosti s vysokoškolákmi študujúcimi informatiku, trochu som sa začal obávať, ako tam s mojim čerstvým humanitnovedným diplomom prežijem. Trochu som zvrtol situáciu na môj piesoček prednáškou o gamifikácii a tiež sledovaním vývoja celej prítomnej komunity. Internetoví psychológovia sa už trasú za touto informáciou: áno, ponorka bola. Po troch dňoch. Ale to nie je podstatné.

Aj keď som humanista, moje sklony k programovaniu sú viac ako viditeľné. A preto som sa pridal k ostatným a skúsil vytvoriť vlastnú hru, ktorú predstavím verejne už o niekoľko dní. Vďaka tomuto časovému nátlaku som si uvedomil niekoľko drobností ovplyvňujúcich životy „bežných“ programátorov, ktoré boli akumulované v krátkom čase. Preto tu ponúkam instantný návod, ako si siahnuť na svoje informatické dno a nakoniec byť z celého zážitku šťastný.

1. krok: Majte jasný cieľ, nenechajte sa odhovoriť
Je super vedieť, čo robíte, keď začínate. Ak neviete, tak sa skúste zamyslieť, čo by vám spravilo radosť. A urobte to. Bez ohľadu na to, čo tvrdí vaše okolie. Nápady bez realizácie nemajú reálnu hodnotu a preto by sa nemali hodnotiť. A život s myšlienkou „skúsil som a nevydalo“ je vždy lepší, než „nebol som si istý, tak som radšej neriskoval“. Z vlastných chýb sa poučíme aj tak najlepšie.

2. krok: Stačí hlava, nemusíte byť C#/Java/.. guru
V prvopočiatkoch učenia sa programátorskému remeslu sa môže zdať, že iné jazyky sú prekomplikované a ťažko pochopiteľné. Mám však kacírsko-dobrú správu: až na pár výnimiek sú si jazyky vo svojej logike tak podobné, že pokiaľ chápete základným princípom, môžete naprogramovať čokoľvek, čo vaša fantázia dovolí. Je však užitočné mať pri sebe niekoho skúseného, ktorý vám poradí s good practises ako si uľahčiť život. Na všetko ostatné je tu doumentácia…

3. krok: Kolotočársky efekt (už je to tady)
Pred očami mi beží úvodná zvučka seriálu Step by Step. Dráha, po ktorej stúpame a tČ pneme pred momentom, kedy zletíme dole. Projekt sa začne pomaly rozbiehať, no kľúčový moment príde v čase, keď jedna vec padne a zasekneme sa. Sme dolu, príjemný výhľad je nahradený pivničnými pocitmi vo vnútri človeka – tiež známe ako sklamanie z vlastnej neschopnosti.

4. krok: Rajská záhrada
Moment nájdenia triviálneho riešenia kľúčového problému, na ktorom stojí a padá celý projekt je zrejme tou najradostnejšou časťou celého vývoja. Dokončenie ani výplatná páska sa nedajú porovnať s úprimnou radosťou nad prekonaním vlastného ja – gratulujem, v tomto momente ste na sebe vykonali hack, vylepšili sa na novú úroveň.

5. krok: Dojazd a prestup na ďalší vlak
Zo stavov blaženosti a radosti sa neochotne ale predsa treba presunúť k doriešeniu zostávajúcich úloh. Blížiaci sa deadline je posvätnou kravou, ktorú neradno nasrať. Preto aj napriek radosti sadnúť a písať.. Až do konca!

Z času na čas je dobré siahnuť si na vlastné dno. Na istú dobu (v priebehu zaseknutia) treba rátať so zlou náladou a nespavosťou (mozog rieši problém a nebude spokojný, kým nenájde akceptovateľnú odpoveď), no musíte pamätať na fakt, že riešenie existuje a veľmi pravdepodobne je tak jednoduché, že ho pre vlastnú komplikovanosť nevidíme.

V reklame sa často uplatňuje princíp Keep It Simple & Stupid. Programátorom môžem poradiť malú modifikáciu: Keep It Simple & Smart.