Vláda Slovenskej republiky schválila návrh nariadenia. Pre nich, podľa výpisu, jeden z dvadsiatich materiálov na jednom rokovaní, nenápadný dokument, ku ktorému je problém dopracovať sa a treba dosť dobre hľadať, aby ho bežný smrteľník našiel. A pritom taká zmena… Končia sa dni, keď mladí prišli domov a namiesto hodín za počítačom či pri fľaši (isto nie Kofoly) išli na nejaký krúžok či športovať. Končia sa dni centier voľného času.

Ȉo sa vlastne stalo? V návrhu sa zmenil spôsob prideľovania financií školám, strediskám záujmovej činnosti a podobne. Iniciátorom (Združeniu miest a obcí Slovenska) a predkladateľom (Ministerstvo financií SR) sa nepáčilo, že za posledné roky išlo veľa peňazí do centier voľného času a školských stredísk záujmovej činnosti. Tých inštitúcií, ktoré si kladú (dosť neľahký cieľ) ponúknuť deťom a mladým zmysluplné trávenie voľného času. Nie sú to len krúžky, sú to aj športové aktivity, skultúrňovanie a budovanie osobností.

Podľa nového návrhu má štát prispievať podľa počtu detí vo veku povinnej školskej dochádzky, čo premenené na drobné znamená, že v rozpätí 5 až 14 rokov. To, že centrá voľného času sa starajú aj o činnosti pre starších, je považované v návrhu a najmä dôvodovej správe za nevhodné. Dopad: venujme sa deckám do 14 rokov a potom ich pošlime na ulicu, že na ne už nedáme ani cent. Realita: puberťáci vytiahnú tie centy z vreciek pri bare. Neveríte? Veď počkajte…

Toto nariadenie spôsobí faktickú likvidáciu mnohých centier voľného času. V žiline sa môžeme obávať zrušenia hokejbalových, futsalových a florbalových líg, ktoré zastrešuje CVȈ žirafa. Otázne sú aj moje doučká s maturantami, ktoré idú cez školské stredisko záujmovej činnosti. ȁno, študenti majú záujem sa vzdelávať (budúcoroční ma už oslovili so žiadosťou, či sa podujmem). Vláda im však na osobnostný rozvoj nedá nič.

Politici, namiesto reálneho efektu v spoločnosti skúmajú vo svojich analýzach, aký to bude mať dopad na životné prostredie, či má Európska únia podobný predpis (ktorá normálna krajina by zrušila aktivity pre rozvoj mládeže?) alebo že v návrhu je použitý nesprávny tvar „bod 1.“ a má sa písať „prvom bode“.

Priatelia, ja chcem konečne normálnu vládu, ktorá bude myslieť na svojich občanov. Na ich potreby, každodenné starosti a hlavne tie radosti, ku ktorým patria krúžky (ja som sa v nich naučil hrať na flaute, tam sa položili moje základy programovania, vďaka ktorým som teraz tam kde som, teraz vediem už neviem koľký a spomínam na všetky decká čo som tam kedy mal), športové súťaže (prípadne alternatívy pre zábavu s kamošmi – ja si chodím zahrať hokejbal len nezáväzne, pričom čas by som vedel tráviť aj inak: víno v Tescu stojí menej ako výstroj), skrátka aktívne trávenie toho, čo voláme „voľný čas“.

Nájsť návrh nariadenia bolo ťažké. Na Portáli právnych predpisov funguje vyhľadávanie tak, že nefunguje, predpis akoby ani neexistoval. Až na vládnych stránkach sa po neviemkoľkých klikoch a šťastnom tipe „toto je asi nadpisom najbližšie“ objaví materiál pochovávajúci záujmovú činnosť. Potichu a efektívne.

Materiál na čítanie & stiahnutie: kliknite sem.

Poprosím minútu ticha.