Politicky motivované články nepíšem často. Je to téma, o ktorej rád rozprávam v podniku, ale nie na blogu. No niekedy sa objaví téma, ku ktorej mám potrebu napísať viac, než status na Facebooku. Dnes sa ňou stala žIRAFA – žilinská radostná família, ktorej už veľa radosti nezostalo. Toto centrum voľného času sa totiž mesto a ministerstvo rozhodli zrušiť.

V žiline dnes pôsobia dve centrá voľného času. Prvé, staršie: Spektrum, a druhé, mladšie, no len ťažko konkurenčné: žirafa. Keď sa spýtame, na čo sú mestu dve centrá, pokojne odpoviem, že ide o dva rôzne svety, ktoré majú svoje aktivity a smerovanie tak odlišné, že sa nedajú porovnávať, aj keď sa o to mnohí excelovskí manažéri pokúsili.

CVȈ Spektrum vnímam ako priestor pre deti a mládež, ktorým nestačí bežná školská intelektuálna činnosť a požadujú niečo viac. Organizuje oblastné predmetové súťaže a olympiády (cudzie jazyky, geografia, …), zastrešuje krúžky mladých chovateľov, šachistov alebo zabezpečuje výuku v oblasti počítačov. Ja sám som ich „odchovancom“ a práve v tomto CVȈ som ako deväť-desať ročný objavil programovanie. Rovnako som sa aktívne zapájal do rôznych vedomostných olympiád.

Opačný prístup má CVȈ žirafa, ktorá od svojho vzniku začala podporovať iné trávenie voľného času. Začala budovať po celom meste a okolí rôzne športoviská, začala otvárať klubovne a prenikala aj do „odľahlých“ oblastí mesta aj okolitých okresov. Nepoznám prázdniny, na ktoré by nemali pripravené aktivity. A svoje sympatie k nej prechovávam rovnako, ako ku Spektru, pretože nebyť žirafy, nedostal by som sa k hokejbalu a ihrisko pri mojom gymnáziu by bolo možno ešte stále rovná štrková plocha s divoko rastúcou burinou.

Minulý rok vzišla od mesta iniciatíva zrušiť obe centrá a vytvoriť nové, ktoré bude pokrývať tieto aktivity. Ȉi za tým boli ekonomické pohnútky, netuším – pretože argumenty na tomto poli žiaľ zlyhávajú s každým riadkom. Nepovažoval som však tento plán za úplne nereálny, pretože sám som bol svedkom spájania rôznych škôl a organizačných jednotiek – vždy si to však vyžadovalo viditeľnú zmenu vedenia a veľmi citlivé a skúsené manažérske rozhodnutia, ktoré dokázali akceptovať obe strany. Namiesto tohto teoreticky uskutočniteľného plánu však mesto spolu s ministerstvom prišli na nové riešenie: po umelo vytvorených problémoch sa rozhodli žirafu zrušiť a jej 8000 členov presunúť do Spektra, ktoré ich má 2000. Keby sme postupovali ďalším porovnávaním tabuliek ako stroje, prídeme na to, že žirafa by bola na svoju situáciu veľmi úspešnou firmou: s nižšími príjmami dokáže vytvárať niekoľkonásobne viac činnosti, pri inšpekciách a kontrolách obstála výborne, hospodári veľmi efektívne a transparentne a, čo je podstatné, uspokojuje zjavne existujúci dopyt lákavou ponukou. Pri opise druhého centra by sme mohli predošlú vetu negovať.

Neverím, že sa takýto plán mestu podarí, pretože Spektrum si ide ďalej svojou cestou, ktorá je v ich svete celkom logická a má svoj dôvod. Naopak cesta svetom žirafy sa, zdá sa, končí. Ten totiž napĺňali ľudia, ktorí dostanú o niekoľko mesiacov výpoveď. A politické prejavy dávajú tušiť, že kľúčové osoby, ktoré robili žirafu žirafou sa v novom školskom roku na svoje miesta nevrátia. Avšak viac, než niekoľko nezamestnaných, bolí fakt, že 8000 členov žirafy rozhodnutím mesta žilina a ministra školstva Ȉaploviča od budúceho roka nenájde svoj svet, v ktorom mohli tráviť voľný čas.

Prečo? Lebo.