Založenie vlastnej skrýše sa riadi jednoduchými pravidlami. To základné: medzi keškami musí byť odstup najmenej 161 metrov. Znie jednoznačne, no jeho dôsledky často spôsobujú zmätok a nepochopenie, najmä u hráčov, ktorí nemajú veľa skúseností so zakladaním. Preto tu nájdete niekoľko tipov, ako toto pravidlo čo najjednoduchšie splniť a vyhnúť sa problémom pri schvaľovaní.

Článok vychádza z pravidiel platných v čase jeho napísania (august 2015) a napriek snahe autora o udržovanie súladu s aktuálnymi pravidlami sa môžu v priebehu času a priestoru vyskytnúť nezrovnalosti, na ktoré ma smelo upozornite mailom.

O čom hovorí toto pravidlo?

Najpodstatnejšie bolo napísané hneď na začiatku. Ak je niekde keška, nemala by sa v okruhu 161 metrov (0,1 míle) vyskytovať iná. Chráni to zaujímavé oblasti pred zbytočným zahusťovaním krabicami a rovnako od náhodného nálezu inej krabičky, než pôvodne zamýšľanej.

Vzťahuje sa na všetky fyzické objekty, ktoré v súvislosti s hrou niekde umiestnili geocacheri. Celkom jednoznačne sem preto patria samotné krabičky. Okrem nich to môžu byť napríklad predmety umiestnené na stanoviskách (ak ide o multi kešku).

Príklad: Vytváram kešku, kde hráči najprv nájdu indíciu v teréne, až následne skutočnú skrýšu. Kontrola kolízie sa bude vzťahovať na oba body – aj miesto s indíciou, aj so skrýšou.

Existujú však situácie, kedy sa hráči stretnú s väčším „zahustením“ v súlade s pravidlami (o porušeniach neskôr). Jedna z nich je napríklad situácia, keď sa v rámci jednej kešky nachádzajú fyzické predmety bližšie, než je spomínaných 161 metrov. V rámci jednej skrýše sa toto pravidlo neaplikuje. Podstatné je slovo „skrýše“, pretože sa autor (ak zakladá viac) môže dostať do kolízie s vlastnými keškami. Vtedy sa nehľadí na to, že ide o toho istého hráča, pravidlo sa uplatňuje a nová skrýša preto nespĺňa kritériá.

Rovnako tak sa toto pravidlo nevzťahuje na situáciu, ak sa v blízkosti miesta, kde chcem niečo fyzické uložiť nachádza iba takzvaný virtuálny bod. Je to špeciálne označenie pre miesto, kde geocacheri nič nepriniesli, ale využívajú ho pre ďalší postup v hre (napríklad fontána, pri ktorej je úloha spočítať trysky).

Ako zistím, či môžem založiť na vyhliadnutom mieste vlastnú kešku?

Úprimne povedané, ťažko. Stopercentnú istotu mať nebudeš do kontroly reviewerom, ale niekoľko tipov ako zvýšiť šance na úspešnú kontrolu prinesiem práve tu.

Základom by malo byť jednoduché overenie na špeciálnej mape na stránke geocaching.com, ktorá ti zobrazí základný prehľad o bodoch, kde sa určite dostaneš do kolízie s existujúcou schránkou. Táto mapa však neobsahuje úplne všetky miesta, pretože by potom prezrádzala skutočné riešenia mysteriek či iné skryté miesta, ku ktorým sa vieš dostať len počas riešenia úloh alebo prechádzaním multín.

S tým súvisí moja prvá rada: v oblasti, kde chcem zakladať skrýše, sa snažím vyriešiť všetky mysterky a prejsť všetky multiny. Súradnice, ktoré počas riešenia stretnem si zapisujem do vlastnej databázy (ja osobne využívam program GSAK, ale existujú aj iné), kde si uložím skutočné miesto skrýše a prípadne nejaké prechodné body, kde boli fyzicky umiestnené veci. Z takejto udržovanej databázy si viem vyexportovať kružnice s polomerom 161 metrov od každého fyzického bodu a zobraziť si ich napríklad v programe Google Earth, kde si ľahko porovnám mnou plánované miesto s prípadnou kolíziou. (Na export kružníc mi slúži toto makro pre GSAK.)

To samo o sebe znamená, že „musím“ (chcem) mať vyriešené všetky mysterky v okolí a obehané stage každej blízkej multiny. Aj také kešky, ktoré ma z pohľadu hráča nezaujímajú, držím vo svojej databáze, aby som s nimi neprišiel do zbytočného konfliktu.

Väčšia istota

V skutočne výnimočných (menej často než zatmenie Slnka) prípadoch sa môže stať, že potrebujem kešku umiestniť na veľmi konkrétne miesto, ktoré v blízkom okolí nemôžem nahradiť iným. Ak ide dokonca o skrýšu vyrobenú „na mieru“ danému miestu, bolo by kontraproduktívne zistiť, že je v kolízii až po tom, ako ju umiestnim a pošlem na schválenie reviewerovi. (Skutočne, poslať na review fyzicky nezaloženú skrýšu je už trochu barbarstvo, s ktorým neoperujem v praxi.)

Vtedy sa dá uchýliť k jednoduchej rade, ktorú sa však neoplatí zneužívať: napísať reviewerovi správu (alebo mail) s tým, že chcem založiť toto tamto, povedz, či môžem. Garantovaná doba odpovede tu neexistuje, ale zatiaľ sa mi nikdy nestalo, že by ma odbili a neporadili.

Ak nevieš, kto v danej lokalite publikuje kešky, odporúčam otvoriť si ľubovoľný listing niektorej z najnovších skrýš v okolí a v logoch si pozrieť ktorý reviewer ju vypustil do sveta.